2./JG 5

Formed: 25.01.42 from 2./JG 77 Main Base: Lister Staffel color: Red / Black
In Norway: 25.01.42 - 30.10.43 Staffelführer:
Hptm. Gerhard Büchel 25.01.42 - ??
Oblt. Edgar Habermann ?? - ??
Feld Post no:
Unit Story:
Formed 25.01.42. Stayed all its time in Norway at Lister airfield
At 30.10.43 it was ordered to join the rest of I./JG 5 in Denmark and on 15. November 1943 to Romania and finally renamed to 10./JG 6 on 14.10.44

 Unit emblem:

 

 

 

Not known
Known pilots:

Lt. Ulrich Schuman KIA 07.04.42
Uffz. Josef Reitlinger KIA 17.05.42
Ltn. Fritz Schütze KIA 03.05.43
Uffz. Fritz Höllenhötter, 07.10.43
Uffz. W Gaertner
Uffz. Leibner
Uffz. Raddatz
Fw. Beülisch
Uffz. Graüpner
Ofw. Schüerpel
Ltn. Ludwig Schmidt
Uffz. Leibner
Fw. Büchnitz
Uffz. Käppler
Uffz. Müller Hinsdorf
Uffz. Käppler
Ofw. Flamme
Fw. Dilling
Ltn. Habermann
Known Aircraft:

 Aircraft  Werk.no Code Stkz
 Bf 109 E-7 1252    
 Bf 109 E-7 7685  
Bf 109 F-2 12661    
Bf 109 F-2 6810    
Bf 109 F-2 12743
Bf 109 G-2 10806 Black 3
Bf 109 G-1/R2 14141 Black 6 DG+UF
   

Known losses: 

07.04.1942 2./JG 5 Lista Take off accident Bf 109 E-7 1252   100 Lt. Ulrich Schuman (F) KIA
17.05.1942 2./JG 5 Stavanger Sola Take off accident Bf 109 F-2 12661   90 Uffz. Josef Reitlinger (F) KIA
01.07.1942 2./JG 5 Karmsund Emergency landing on sea Bf 109 E-7 7685   100 None personal injury
09.08.1942 2./JG 5 örlandet Take off accident Bf 109 F-2 6810   60 None personal injury
10.08.1942 2./JG 5 Herdla Landing accident Bf 109 F-2 12743   50 None personal injury
03.05.1943 2./JG 5 Unknown Unknown FW190A-3       Ltn. Fritz Schütze
07.10.1943 2./JG 5 SW of Egersund Cause unknown. Bf 109G-2 10806 Black3 100 Uffz. Fritz Höllenhötter
 11.10.43 2./JG 5 Egersund area Crash in sea Bf 109 G-2/R3 14141 Black 6  100 Uff. W Gaertner

Known abschüsse:

         

     
 Date Pilot Unit Plane Place Time
 17.05.42  Uffz. Leibner 2./JG 5  Beaufort 15 km. W. Orre  20.10
 17.05.42  Uffz. Raddatz 2./JG 5  Beaufort 15 km. W. Orre  20.12
 17.05.42  Fw. Beülisch 2./JG 5  Beaufort S.W. Fl.Pl. Stavanger  20.12
 17.05.42  Uffz. Graüpner 2./JG 5   Beaufort S.W. Orre  20.15
 17.05.42  Ofw. Schüerpel 2./JG 5  Beaufort S.W. Sola  20.15
 17.05.42  Ofw. Schüerpel 2./JG 5  Beaufort S.W. Feisheim  20.15
 17.05.42  Lt. Ludwig Schmidt 2./JG 5  Beaufort W. Orre  20.15
 17.05.42  Fw. Fritz Schütze 2./JG 5  Beaufort W. Orre  20.15
 17.05.42  Fw. Fritz Schütze 2./JG 5  Beaufort 10 km. W. Orre  20.15
 17.05.42  Uffz. Leibner 2./JG 5  Beaufort N. Orre  20.15
 17.05.42  Fw. Büchnitz 2./JG 5  Beaufort S.W. Fl.Pl. Stavg-Sola  20.19
 17.05.42  Uffz. Käppler 2./JG 5  Beaufort S.W. Orre  20.20
 17.05.42  Uffz. Müller Hinsdorf 2./JG 5  Beaufort S.W. Orre  20.20
 17.05.42  Lt. Ludwig Schmidt 2./JG 5  Beaufort 5 km. W. Orre  20.25
 17.05.42  Uffz. Käppler 2./JG 5  Beaufort 30 km. S.W. Orre  20.27
 23.01.43  Ofw. Flamme 2./JG 5  Herford GR H5954/ 05  11.35
 12.04.43  Lt. Ludwig Schmidt 2./JG 5  Hampden 4924 / 05 Ost  14.36
 01.05.43  Fw. Dilling 2./JG 5  Beaufighter 4922 / 05 Ost  21.45
 01.05.43  Lt. Habermann 2./JG 5  Beaufighter 59312/05 Ost  20.33